Fördjupad kunskap

Tydlig sammanfattning

Den här tidningsartikeln (på engelska) är en tydlig och bra sammanfattning av forskningsläget för kort tungband.  Tongue and lip ties: Best evidence

Nedan följer olika vetenskapliga artiklar om kort tungband.

Kort tungband och Amning

The effects of office-based frenotomy for anterior and posterior ankyloglossia on breastfeeding.  (Pub med)
Amningsproblem som associeras med kort tungband hos spädbarn, speciellt kort bakre tungband, kan i de flesta fall förbättras med ett enkelt ingrepp.

Understanding the experiences of mothers who are breastfeeding an infant with tongue-tie: a phenomenological study. (Pub med)

Lingual frenotomy for breastfeeding difficulties: a prospective follow-up study. (Pub med)

Ankyloglossia and breastfeeding. (Pub med)

Tongue-tie and frenotomy in infants with breastfeeding difficulties: achieving a balance. (Pub med)

Kort tungband och Sömnapné

A frequent phenotype for paediatric sleep apnoea: short lingual frenulum.
Ett kort tungband som lämnas obehandlat vid födelsen kan leda till obstruktiv sömnapné.

Short Lingual Frenulum and Obstructive Sleep Apnea in Children
Children with untreated short frenulum developed abnormal tongue function early in life with secondary impact on orofacial growth and sleep disordered breathing (SDB)

Kort tungband och Reflux

Aerophagia Induced Reflux Associated with Lip and Tongue Tie in Breastfeeding Infants

”Of the 1000 charts reviewed from a three year period, 200 had symptoms and signs associated with ‘reflux’ these were further analyzed and showed a correlation with type 3 and 4 lip and tongue ties. Reduction and elimination of symptoms of reflux was temporally noted in 150 of these infants within 1 week post procedure.” Dvs 150/200 fick en förbättring inom en vecka efter klipp av läppband och tungband.

MTHFR-mutationer

MTHFR gene mutation and ties (Pub med)