Svårt att gapa och räcka ut tungan.

Kort tungband